Řeka Orlice / Týniště nad OrlicíKostelec nad Orlicí - Týniště nad Orlicí
Týniště nad Orlicí - Třebechovice pod Orebem

Tichá a Divoká Orlice se stékají u obce Albrechtice nad Orlicí nad železničním mostem. Odtud zveme další tok Orlicí, někdy též spojenou. Tento soutok býval dříve přímo u města Týniště nad Orlicí, ale při stavbě jezu v Albrechticích bylo třeba upravit vodní poměry v okolí. Vlastní tok řeky v okolí Týniště je ponejprve regulovaný, aby pak byl ponechán téměř nerušenému meandrování, pravda při nepatrných úpravách, jakými jsou například záhozy. Najdeme tu veliký počet slepých a poloslepých ramen po obou březích a také jeden silniční most. Orlice tu má možnost se rozlévat do šířky a tím zmírňovat následky nesmyslných úprav řeky v minulosti. Řeka je tu jedním slovem nádherná. Čistota vody umožňuje se tu nerušeně koupat.


Soutok Tiché a Divoké Orlice je oblíbeným místem rybářů v každém období.
1
Divoká Orlice vlevo a Tichá Orlice vpravo jsou v místě soutoku u Albrechtic nad Orlicí přibližně stejně vydatnými řekami, další tok již nese název Orlice, někdy se dodává spojená.
2
Zimní Slunce na soutoku Orlic u Albrechtic nad Orlicí.
3
Zimní Slunce se zrcadlí ve spojené Orlici, vlevo je znát cíp soutoku.
4
Pahýl stromu proti sytě modré zimní obloze u soutoku Orlic.
5
Pohled ze železničního mostu na první úsek spojené Orlice. Soutok Orlic je vidět v pozadí, napravo pak ocelový mostek přes přívod k poloslepému rameni.
6
Pod železničním mostem přes Orlici na trati Choceň – Týniště nad Orlicí.
7
Orlici nad Albrechticemi přetíná železniční most na trati Choceň – Týniště nad Orlicí.
8
Poklidné nadjezí Orlice, v pozadí kostel sv. Jana Křtitele v Albrechticích nad Orlicí.
9
Topolové stromořadí nad jezem v Albrechticích nad Orlicí.
10
Zpevněná levobřežní hráz Orlice v Albrechticích nad Orlicí.
11
Nadjezí v Albrechticích nad Orlicí.
12
Naplaveniny nad jezem v Albrechticích nad Orlicí.
13
První jez na spojené Orlici se nachází v Albrechticích nad Orlicí.
14
Zapadající Slunce prosvítá silnými okny stavby jezu v Albrechticích nad Orlicí.
15
Zimním Sluncem nádherně osvětlený pravý břeh Orlice pod jezem v Albrechticích nad Orlicí.
16
Jeden z mála napřímených úseků spojené Orlice mezi Albrechticemi a Týništěm.
17
Levobřežní, často zaplavovaná niva Orlice, v pozadí kostel sv. Mikuláše v Týništi nad Orlicí.
18
Kouzelné přítmí za jasného zimního dne na Orlici pod jezem v Albrechticích nad Orlicí.
19
Vodácké branky značí blízkost loděnice v Týništi nad Orlicí.
20
Dříve tu býval soutok Tiché a Divoké Orlice, dnes zůstal přítok poloslepého ramene. Praví se, že soutok Orlic je v Týništi nad Orlicí, což bývala pravda až do výstavby jezu, dnes je pravdou, že soutok se nachází u Albrechtic nad Orlicí.
21
Takto vypadá zimní odpoledne u Orlice pohledem z levého břehu přes řeku na kostel sv. Mikuláše v Týništi nad Orlicí.
22
Odraz zimního Slunce v hladině řeky Orlice pohledem proti proudu v Týništi nad Orlicí.
23
Silniční most přes řeku Orlici, silnice II/305 v Týništi nad Orlicí.
24
Levobřežní niva Orlice mezi Albrechticemi a Týništěm, jak vidno silnice II/305 tu má mnoho mostů, které umožňují volný odtok vody, toto místo bývá několikrát do roka zaplavené.
25
Pohled po proudu Orlice ze silničního mostu v Týništi nad Orlicí, vlevo vzadu Štěpánovsko.
26
Překrásný úsek Orlice pod Týništěm nad Orlicí.
27
Je nádherné pozorovat přirozenou činnost řeky, ponechané alespoň v některých úsecích svému přirozenému vývoji, jesepy a pytle patří k běžným úkazům na spojené Orlici.
28
Táhlý levotočivý oblouk Orlice pod Týništěm nad Orlicí.
29
Jedno z mnoha pravobřežních slepých ramen Orlice u Týniště nad Orlicí, v pozadí komín zaniklé továrny Elitex.
30
Když Orlice vystoupí z břehů, vznikají nádherné romantické pohledy a obavy o zaplavení lidských obydlí jsou minimální.
31
Takto se vyplavuje Orlice ze svých břehů mezi Albrechticemi a Týništěm. S trochou nadsázky by se dalo tvrdit, že taková rozsáhlá záplavová území chrání níže položená lidská obydlí mnohem lépe, než hráze v samé blízkosti vodního toku.
32
To není rybník, ale zaplavená levobřežní niva Orlice u Štěpánovska.
33
Zkratka pro pěší a cyklisty mezi Týništěm a Štěpánovskem není takovým stavem vody nikterak ohrožena.
34
Zapadající Slunce při vyšším stavu vody v řece u Týniště nad Orlicí.
35

Počet fotografií: 35 | Poslední aktualizace: 12.01.2019 08:26:34 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Choceň - Týniště nad Orlicí | Kostelec nad Orlicí - Týniště nad Orlicí - Po proudu:Týniště nad Orlicí - Třebechovice pod Orebem | Třebechovice pod Orebem - Hradec Králové


Řeka Orlice - fotografie   |   Řeka Tichá Orlice - fotografie | Řeka Divoká Orlice - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Labe | Řeka Odra | Řeka Morava | Hradec Králové | Starší literatura | Pohádky pro děti i dospělé | Masáže Brno | Kraniosakrální terapie Brno
© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!