Řeka Orlice / Týniště nad Orlicí - Třebechovice pod OrebemTýniště nad Orlicí
Třebechovice pod Orebem - Hradec Králové

Orlice po opuštění města Týniště nad Orlicí vtéká do poměrně přirozené oblasti, kde řeka funguje svým přirozeným způsobem, vymílá břehy, vytváří meandry, které putují a vznikají a zanikají slepá ramena. Je tomu sice trochu pomáháno, ale ve srovnání s jinými řekami je to tu na naše poměry dosti přirozené. Pochopitelně tu najdeme spoustu slepých a poloslepých ramen a při vyšší vodě se nivy po obou březích zalévají vodou a tím je velice uvolněno pro níže položená místa, zejména město Hradec Králové a pak dále po proudu řeky Labe. Jedná se o překrásný úsek řeky, který stojí zato spatřit. Nacházejí se tu dva mosty a jeden nízký jez. Dá se tu běžně koupat, čistota vody je obstojná.


Pohled proti proudu Orlice pod Týništěm nad Orlicí, vzadu je vidět komín Elitex.
1
Odraz Slunce v hladině levobřežního slepého ramene Orlice u Štěpánovska.
2
Osamělý dub, jakých je v povodí celé Orlice nepočítaně, tento se nachází na levém břehu u Štěpánovska.
3
Rozbřesk na Orlici oproti Zbožnici.
4
Osamělá naplavená větev za ranního zimního Slunce na levém břehu Orlice nad Kánským mostem.
5
Na svatého Václava je babí léto v plném proudu a pavučiny na pobřežních porostech jej překrásně dokreslují.
6
Rozblácená cesta z Petrovic nad Orlicí do Štěpánovska u Kánského mostu.
7
Kánský most za nevlídného zimního počasí.
8
Vyšší stav vody na oblázkové pláži v dlouhém pravotočivém oblouku Orlice pod Kánským mostem u Petrovic nad Orlicí.
9
Cesta po pravém břehu Orlice podél dlouhého pravotočivého oblouku Orlice pod Kánským mostem u Petrovic nad Orlicí.
10
Romantický východ Slunce nad řekou u Petrovic nad Orlicí.
11
Orosené pobřežní porosty na pravém břehu Orlice za podzimního rána.
12
Odraz vycházející Slunce v poklidné podzimní hladině Orlice.
13
O romantické pohledy není u řeky Orlice nouze, natož pak ve slunečném podzimním dni.
14
Řeka Orlice v podzimních barvách, v pozadí Suté břehy.
15
Ranní romance na Orlici u Petrovic nad Orlicí.
16
Východ Slunce na Orlici při nádherném zrcadlení v hladině, v pozadí Suté břehy.
17
Sluneční paprsky si hledají cestu mezi zbytky listí na stromech, lemujících pravý břeh Orlice u Petrovic nad Orlicí.
18
Jarní mlhy bývají u Orlice krásné až strašidelné, možná se na nás právě chystá pes baskervilský.
19
Pravobřežní niva Orlice oproti Sutým břehům nad poloslepým ramenem Přítrž.
20
Pohled shora ze Sutých břehů na řeku Orlici je vlastně možný pouze v období, kdy stromům opadalo listí.
21
Suté břehy se nacházejí na levém břehu Orlice, přes řeku je vidět na malé pravobřežní slepé rameno.
22
Zimní pohled z levého břehu Orlice na srdce poloslepého ramene Přítrž, zvané Tylův palouk, asi nejstrašidelnější místo v povodí spojené Orlice.
23
Jedno z bezpočtu malých slepých ramen Orlice, tentokrát na levém břehu.
24
Podzimní říční zátiší na Orlici nad Přítrží.
25
Svítání na poloslepém levobřežním rameni Přítrž.
26
Východ Slunce nad stromy Petrovic pozorovaný od Přítrže.
27
Překrásná pavučina u Přítrže, jakých na konci srpna již znatelně přibývá.
28
Pučící květen na poloslepém pravobřežním rameni Přítrž.
29
Nízký jez u Přítrže zajišťuje mimo jiné solidní stav vody v Orlici a také to, že Přítrž je živým ramenem.
30
Jez u Přítrže je sice nízký, ale pro vodáky bývá dosti náročný, takže se většinou obchází po pravém břehu.
31
Strom svůj boj s řekou nevzdává a někdy se stává, ovšem při souhře dalších okolností, jej dokáže vyhrát.
32
Překrásný západ Slunce na Orlici nad Štěnkovem.
33
Orlice je řekou veskrze nespoutanou a na místě mezi Přítrží a Štěnkovem je to hodně znát, ukrajuje si více a více, ale není oč se bát, o kousek výše se již tvoří spojení na opačném břehu a zde budeme jednou mít slepé rameno.
34
Jaro sice již sílí, ale na barvách pobřežních porostů u poloslepého levobřežního ramene Orlice nad Štěnkovem to ještě není znát.
35
Jaro na svém počátku u poloslepého levobřežního ramene Orlice nad Štěnkovem.
36
Brod přes malý souběžný pravobřežní proud podél Orlice nad Štěnkovem, tento potůček spojuje poloslepá ramena a při vyšší vodě je z něj docela dravý proud.
37
Levobřežní jesep na Orlici u Štěnkova.
38
Orlice u Štěnkova  a v celém úseku mezi Týništěm nad Orlicí a Hradcem Králové je poměrně vzácným místem, kde lze pozorovat přirozenou činnost řeky.
39
Erozní činnost vody odhaluje jednotlivé vrstvy, tak jak byly naplaveny v minulosti.
40
Aprílové Slunce se zrcadlí v hladině Orlice u Štěnkova.
41
Obrovský pravobřežní pytel na Orlici u Štěnkova skrývá nejedno romantické zákoutí nejen v zimě.
42
Zimní barvy na Orlici u Štěnkova.
43
Malá ostrůvek v řece Orlici u Štěnkova.
44
Při vyšší stavu vody přišel mráz a voda pak opadla, na levobřežním slepém rameni Orlice u Štěnkova pak můžeme pozorovat propadliny.
45
Pravobřežní niva Orlice u Štěnkova.
46
Řeka Orlice nad mostem ve Štěnkově.
47
Pohled z mostu ve Štěnkově proti proudu Orlice.
48
Silniční most přes řeku Orlici ve Štěnkově u Třebechovic pod Orebem.
49
Orlice se svým normálním průtokem valí na Hradec Králové, aby tam odevzdala své vody řece Labi. Pohled po proudu z mostu ve Štěnkově.
50

Počet fotografií: 50 | Poslední aktualizace: 12.01.2019 08:26:43 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Týniště nad Orlicí - Po proudu:Třebechovice pod Orebem - Hradec Králové | Hradec Králové


Řeka Orlice - fotografie   |   Řeka Tichá Orlice - fotografie | Řeka Divoká Orlice - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Labe | Řeka Odra | Řeka Morava | Hradec Králové | Starší literatura | Pohádky pro děti i dospělé | Masáže Brno | Kraniosakrální terapie Brno
© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!