Řeka Orlice / Hradec KrálovéTřebechovice pod Orebem - Hradec Králové

Do města Hradec Králové přitéká Orlice od východu a protéká či blízce míjí tyto městské části: Svinary, Malšova Lhota, Malšovice a Slezské předměstí. Po obou březích se nachází spousta slepých ramen. Po celé své délce je nadržována jedním říčním prahem a dvěma jezy a tak se její tok spíše jen líně valí. Její tok je zde již dosti regulovaný a v dolní části obestavěný hrázemi. Ve městě se nacházejí dvě loděnice. Její břehy tu spojuje pět silničních mostů. Svoji pouť končí Orlice odevzdáním svých vod řece Labi v Jiráskových sadech. Čistota vody je tu vhodná i ke koupání, ale to již mnoho lidi neláká.


Mezi Blešnem a Svinary je Orlice už poměrně slušná řeka.
1
První most přes Orlici v Hradci Králové se nachází hned nad říčním prahem ve Svinarech.
2
Klidná hladina Orlice mezí říčním prahem a silničním mostem ve Svinarech.
3
Pohled z mostu na říční práh na řece Orlici ve Svinarech.
4
Skutečně nejde o žádný jez, ale jen nízký říční práh. Dříve tu býval jez Svinary, ale časy se mění.
5
Odlesk Slunce v hladině Orlice pod říčním prahem ve Svinarech.
6
Levobřežní stezka podél Orlice pro pěší a cyklisty ve Svinarech.
7
Orlice ve Svinarech je veskrze klidná, nadržovaná jezem u železného mostu.
8
Pravobřežní slepé rameno Orlice na Slezském předměstí v Hradci Králové.
9
Stříbrný rybník patří ke známým vodním plochám v Hradci Králové, jde o písník na levém břehu Orlice v Malšově Lhotě.
10
Levobřežní hráz Orlice mezi Malšovou Lhotou a Malšovicemi.
11
Dlouhý oblouk jezu nad železným mostem v Malšovicích.
12
Nad jezem u železného mostu v Malšovicích lze kotvit loďky.
13
Jez na Orlici nad železným mostem v Malšovicích je nejširší jez na Orlici vůbec.
14
Voda v podjezí nad železným mostem v Malšovicích ani moc prudká není, je již nadržovaná posledním  jezem.
15
Jedno z mnoha levobřežních slepých ramen Orlice v Malšovicích.
16
Levobřežní výpusť pod jezem u železného mostu v Malšovicích.
17
Domy v Malšovicích jsou vidět za menším levobřežním slepým ramenem Orlice.
18
Silnice vedoucí k železnému mostu v Malšovicích.
19
Pohled z pravého břehu Orlice na železný most v Malšovicích, zvaný Klapák.
20
Jedním pohledem z pravého břehu Orlice proti jejímu proudu můžeme spatřit železný most a jez nad ním.
21
Podzimní Slunce v hladině Orlice.
22
Pravobřežní hráz Orlice nad Orlickým mostem.
23
Dlouhý pravotočivý oblouk Orlice nad Orlickým mostem jasně ukazuje, že v Hradci Králové je řeka Orlice již pevně obestavěna hrázemi.
24
Orlický most v Hradci Králové pohledem z levého břehu odspoda.
25
Pravobřežní hráz Orlice u sportovního areálu Slavie v podzimních barvách.
26
Pravobřežní hráz Orlice u sportovního areálu Slavie v zimních barvách.
27
Malšovický most přes řeku Orlici v Hradci Králové.
28
Pod spodním vrcholem Malšovického mostu přes Orlici v Hradci Králové.
29
Ano je to Orlice uprostřed města Hradec Králové, pohledem po proudu z Malšovického mostu.
30
Pohled proti proudu Orlice z jejího levého břehu od Moravského mostu.
31
Batardo na pravém břehu Orlice na Orlickém nábřeží je pozůstatek z městského opevnění, postaveného na konci XVII. století.
32
Měřidlo průtoku a teploty vody na Moravském jezu ukazuje také stupeň povodňové aktivity.
33
Moravský jez na Orlici, vlevo malá vodní elektrárna.
34
Překrásný pohled na Orlici z Jiráskových sadů v Hradci Králové, v pozadíá Moravský jez a za ním Biskupské gymnázium.
35
Poslední úsek Orlice, most v pozadí se jmenuje U soutoku a spojuje již labské břehy.
36
Jedna ze součástí bývalého městského opevnění v Hradci Králové se zve koridor a nachází se na levém břehu Orlice nad soutokem s řekou Labe.
37
Zimní Orlice jen malý kousek nad soutokem s řekou Labe.
38
Srdce soutoku řeky Labe (vpravo) a Orlice v zasněženém období.
39
Typický pohled na dominanty města Hradec Králové, soutok Labe s Orlicí, v pozadí Bílá věž a katedrální kostel svatého Ducha.
40

Počet fotografií: 40 | Poslední aktualizace: 12.01.2019 08:27:05 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Týniště nad Orlicí | Týniště nad Orlicí - Třebechovice pod Orebem | Třebechovice pod Orebem - Hradec Králové


Řeka Orlice - fotografie   |   Řeka Tichá Orlice - fotografie | Řeka Divoká Orlice - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Labe | Řeka Odra | Řeka Morava | Hradec Králové | Starší literatura | Pohádky pro děti i dospělé | Masáže Brno | Kraniosakrální terapie Brno
© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!