Řeka Orlice / Třebechovice pod Orebem - Hradec KrálovéTýniště nad Orlicí - Třebechovice pod Orebem
Hradec Králové

Poslední přirozený úsek řeky Orlice patří také k těm krásným, i když Orlice je krásná snad po celém svém toku. Slepých ramen tu sice ubývá, najdeme je zejména na levém břehu, ale ta jsou plná života. Městem Třebechovice pod Orebem řeka přímo neprotéká, jižně jej míjí. To levobřežní obec Krňovice patří k těm, kterých se vyšší stav vody dotýká přímo. Řeka se tu rozlévá po obou březích a za vyšších vod tu bývají z hlavní silnice I/11 vidět zaplavené plochy o poměrně veliké rozloze. Řeka Orlice tu přijímá zprava říčku Dědina. Nacházejí se tu tři silniční mosty. Čistota vody je tu obstojná.


Orlice nad mostem v Krňovicích.
1
Silnice II/298 a most přes Orlici v úseku Krňovice – Třebechovice pod Orebem.
2
Detail Orlice z pod mostu v Krňovicích.
3
Orlice pohledem po proudu ze silničního mostu v Krňovicích.
4
Poklidný úsek Orlice u Třebechovic pod Orebem.
5
Slunce v praku. Zajímavý pohled na podzimní hladinu řeky Orlice u vodáckých branek u Třebechovic pod Orebem.
6
Vodácké branky na Orlici u Třebechovic pod Orebem.
7
Přirozené břehy řeky Orlice u Třebechovic pod Orebem.
8
Pravý břeh Orlice nad soutokem s říčkou Dědina je porostlý vrbovým křovím. Kamenný zához v pozadí je přímo na soutoku, ono to tam spíše vypadá, jako když se Orlice vlévá do Dědiny, ale Orlice je řeka mnohem silnější, takže další vodní tok je zván nadále Orlicí.
9
Pravobřežní detail od Orlice nad soutokem s Dědinou u Třebechovic pod Orebem.
10
Slunečně vrbová romantika, doplněná o neromantický stožár vedení velmi vysokého napětí těsně nad soutokem Orlice s Dědinou.
11
Asi málokdo by takový úkaz hodnotil jinak, než činnost bobra. Jsme na pravém břehu Orlice v srdci jejího soutoku s Dědinou u Třebechovic pod Orebem.
12
Řeka Orlice bezprostředně nad soutokem s Dědinou u Třebechovic pod Orebem.
13
Samé srdce soutoku řek Orlice a Dědina u Třebechovic pod Orebem v úžasném podzimním Slunci.
14
Soutok Orlice (vpravo) a Dědiny u Třebechovic pod Orebem.
15
Řeka Orlice posílená o poslední její významný přítok, říčku Dědinu u Třebechovic pod Orebem.
16
Podzimní Slunce v hladině Orlice u Třebechovic pod Orebem.
17
Pravobřežní niva Orlice u Třebechovic pod Orebem je využita mimo jiné také v vedení velmi vysokého napětí na vysokých stožárech.
18
Pravobřežní hráz chrání Nepasice před zvýšenou hladinou řeky Orlice. Košíkářské vrby činí toto místo takové hezčí, jakoby z Ladových obrázků.
19
Pravobřežní hráz u Nepasic a cesta podél Orlice.
20
Řeka Orlice nad silničním mostem v Nepasicích.
21
Silniční most přes Orlici spojuje Běleč nad Orlicí a Nepasice.
22
Detail z pod silničního mostu přes Orlici u Nepasic.
23
Orlice uhání od Nepasic směrem na Blešno a dále pak na Hradec Králové.
24
Levobřežní niva Orlice pod obcí Běleč nad Orlicí směrem k Nepasicím.
25
Levobřežní slepé rameno Orlice pod obcí Běleč nad Orlicí směrem k Nepasicím.
26
Podzimní Slunce za pahýlem na levobřežním slepém rameni Orlici pod obcí Běleč nad Orlicí směrem k Nepasicím.
27
Dvojice vrb na levém břehu Orlice pod obcí Běleč nad Orlicí směrem k Nepasicím.
28
Silnice z Bělče nad Orlicí k Nepasicím vede kolem levobřežního slepého ramene.
29
Na levém břehu Orlice u Bělče můžeme spatřit i příslovečnou vzácnost, v klidu se tu pase černá ovce.
30

Počet fotografií: 30 | Poslední aktualizace: 12.01.2019 08:26:56 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Týniště nad Orlicí | Týniště nad Orlicí - Třebechovice pod Orebem - Po proudu:Hradec Králové


Řeka Orlice - fotografie   |   Řeka Tichá Orlice - fotografie | Řeka Divoká Orlice - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Labe | Řeka Odra | Řeka Morava | Hradec Králové | Starší literatura | Pohádky pro děti i dospělé | Masáže Brno | Kraniosakrální terapie Brno
© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!